Menu:

Odkaz na stránky :

 

Valné zhromaždenie :

2018

Uznesenie z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Urbáru, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Uznesenie z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Pasienkového, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Zápisnica z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Urbáru, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

Zápisnica z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Pasienkového, pozemkového spoločenstva Turany - 19.5.2018

 

Komposesorát p.s.- zápisnica, správa MK, uznesenie z VZ 24.3.2018 - 24.4.2018

 

2017

Správa z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Správa z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Správa z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Komposesorátu - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Pasienkového spol. - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Pasienkového spol. - 05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Urbáru - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Urbáru - 05.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o založení spoločenstva - 24.5.2017

Správa MK z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Správa MK z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Správa MK z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

 

2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Komposesorát - 19.11.2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Pasienkové spoločenstvo - 19.11.2016

Výročná správa za rok 2015 - Pasienkové spoločenstvo p.s. Turany

Výročná správa za rok 2015 - Komposesorát p.s. Turany

Výročná správa za rok 2015 - Urbár p.s. Turany

Správa dozornej rady za rok 2015

Správa o hospodarení za rok 2015

Správa o hospodárení za rok 2015 - tabuľky

Finančné výkazy 2015

Vyťažené množstvo dreva za roky 2011-2015 - Urbár p.s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2011-2015 - Pasienkové spoločenstvo p.s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2011-2015 - Komposesorát p.s. Turany

 

2015

UZNESENIE z Valného zhromaždenia - 27.11.2015

 

2014

Správy o plnení PSL za rok 2014- Urbár,p.s., Komposesorát,p.s a Pasienkové spoločenstvo p. s. Turany

Správa o finančnom hospodárení za rok 2014- Urbár p.s., Komposesorát a pasienkové spol. Turany

Správa o činnosti spoločného výboru za rok 2014

Správa dozornej rady za rok 2014

Uznesenie VZ - 21.2.2014

 

2013

Správa o plnení PSoL a hospodárení v lese za rok 2013

Správa o hospodárení 2013

Správa dozornej rady za rok 2013